Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Legionowski

sldlegionowo@gmail.com

Siedziba:

Ul. Norwida 2 (siedziba Cechu Rzemiosł)

05-120 Legionowo

Tel: 882-715-935